Vrijwillige Hulpdienst

Hulpdienst voor Bezoek en Ondersteuning

 

Voor wie?

De Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis.
Iedereen die hulp nodig heeft, kan in principe bij de Hulpdienst aankloppen,
jong of oud, alleenstaand of gezin. Belangrijk is dat u behoefte heeft aan hulp, die de Hulpdienst kan bieden.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor gemaakte kosten, bij voorbeeld autovervoer.
Enkele voorbeelden:
Wandelen, voorlezen, spelletjes doen, boeken ruilen, rijden naar het ziekenhuis, een praatje maken.

 

Ouderen, zieken, gehandicapten die graag thuis willen blijven maar wel hulp nodig, kunnen voor z.g. respijtzorg bij de Hulpdienst terecht.
De vrijwilligers van de Hulpdienst zijn er ter ondersteuning van diegenen die een belangrijk deel van de zorg op zich hebben genomen, zoals partner, de kinderen of vrienden, kortom de mantelzorger. Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus.

 

Naarmate de zorg intensiever wordt kan dat tot overbelasting leiden. De vrijwilliger van de Hulpdienst biedt dan hulp. De hoofdtaak van de mantelzorger wordt dan tijdelijk overgenomen, zodat hij of zij tijd krijgt om iets voor zichzelf te doen. Daardoor kan de mantelzorger de zorg op de lange duur beter aan.

 

De hulpdienst heeft geen specifiek opgeleide vrijwilligers om mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek te ondersteunen. Vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen of huishoudelijk werk.
Daar waar mogelijk is, wordt geholpen. Maar mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan weten de coördinatoren de weg naar andere instanties te vinden.

Contactpersonen:

Ria Jansen
tel. 0575 - 462937

mobiel: 06 - 30270435

Henny Plekkenpol
tel. 0575 - 463184


Nieuws

Nov 2, 2023
De leden van de VPTZ Hengelo/Keijenborg (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) hebben op 25 en 26 oktober een tweedaagse cursus gevolgd.
Mar 9, 2021
Vrijwilligerswerk doen bij de hulpdienst.
Feb 15, 2021
Kunt u niet alles zelf meer?
Heeft u behoefte aan wat hulp?
Mar 7, 2020
Training Voice dialogue